příspěvková organizace

Úvod

INFORMA CE pro pedagogy, studenty a jejich rodiče

Seznámení s riziky na stavbě

 

Vážení studenti,  rodiče a pedagogové,

v následujících měsících proběhnou na naší škole v objektu Most, Jana Palacha 711/2 rekonstrukční a stavební práce, kdy bude prováděna rekonstrukce fasády, výměna oken, popřípadě další stavební práce. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji seznámit s riziky, která Vás mohou potkat v budově školy a jejím okolí po dobu rekonstrukce. Režim činnosti školy bude z těchto důvodů omezen v užívání různými zákazy vstupu, vyhrazením prostoru, doporučením prostřednictvím výstražných tabulek a značek. Žádáme Vás tedy, abyste tyto příkazy a zákazy respektovali a dodržovali, aby se předešlo případnému úrazu při pohybu v budově a jejím okolí. Jako příklad uvádím následující rizika při pohybu po škole v době rekonstrukce:

RIZIKO

OPATŘENÍ

Zasažení odletujícím materiálem nebo nástrojem

(například při bouracích pracích, apod.) Zejména při pohybu v bezprostřední blízkosti lešení!

Seznámení s možností zasažení. Dbát zvýšené opatrnosti, při pohybu v blízkosti stavby. Respektovat bezpečnostní značení, ohrazení prostoru.

Tření, odření o konstrukce a stroje s hrubým povrchem. Při pohybu kolem stavebního zařízení jako jsou: ploty, hrazení kolem výkopů.

Respektovat ZÁKAZ vstupu za hrazení a ploty stavby, zejména pak lezení na ně, sedání či opírání.

Zasažení materiálem nebo osobou padající z výšky.

Hlavní vstup do objektu a práce nad tímto prostorem.

Hlavní vstup do objektu bude součástí stavby, kde se omezeně, ale přesto budou pohybovat pracovníci stavební firmy. RESPEKTOVAT umístěné výstražné značení, dočasné uzávěry nebo nařízení pověřeného pracovníka firmy, který bude v tomto prostoru provádět dozor při práci nad tímto prostorem.

Zásah elektrickým proudem. Elektrické vedení izolovanými vodiči podél plotů a hrazení nebo nad komunikacemi v blízkosti staveniště.

Seznámení se skutečností, že tyto vodiče jsou trvale pod elektrickým napětím a není tedy přípustné je jakýmkoliv způsobem poškozovat, používat nebo se na ně zavěšovat.

Výše uvedená rizika jsou jen ta nejzávažnější, která v průběhu rekonstrukce mohou vzniknout. Situace na stavbě po dobu rekonstrukce naší školy si vyžaduje dbát zvýšené opatrnosti. Především však respektování a dodržování bezpečnostního značení, příkazů a zákazů.

V Mostě 13. 10. 2014

PaedDr. Hana Praženicová

 

 


 

 

Investice do rozvoje a vzdělání

 


Oznamujeme vám, že na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 s účinností od 1.9.2012 dochází ke sloučení organizací Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584, příspěvková organizace.

Nové kontaktní údaje:

Název organizace: Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace
Statutární zástupce: PaedDr. Praženicová Hana, ředitelka školy
Adresa: 434 01 Most, Jana Palacha 711/2
IČO: 00 524 905
Číslo účtu: 27833491/0100
Tel: 476 702 735 - ředitelka školy
476 702 740 - SOŠGS
476 769 501 - SPŠ
E-mail: reditelka@spsasosgsmost.cz
WWW: www.spsasosgsmost.cz

 

Partneři
Naše škola je členem a partnerem těchto organizací

logoun

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3. modernizovat proces akreditací

4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše vzdělávací instituce se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.