image image image image image image image image
Obchodník - nástavbové studium Obor je nástavbový, určený pouze pro absolventy učebního oboru prodavač. Studijní obor je koncipován jako monotypní. Charakteristickým rysem přípravy absolventa je široká profesně koncipovaná orientace umožňující vstup absolventů do všech druhů obchodních institucí, obchodních společností, družstev, do firem a společností provozujících zahraniční obchod, na veletrhy a prodejní výstavy.  
Gastronomie - nástavbové studium Obor je nástavbový, určený pouze pro absolventy učebních oborů kuchař nebo číšník. Studijní obor je koncipován jako monotypní. Cílem je připravit všestranně zdatné podnikatele, znalé restauračního a hotelového provozu, moderních řídících metod a techniky, dobře jazykově vybavené, s vysokou úrovní profesní etiky, schopné uspokojit i náročnou klientelu.
Obchodník Studijní obor obchodník je koncipován jako monotypní obor. Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Způsob přípravy je odvozen od odborných praktických činností v obchodním provozu, popř. okruhu technickohospodářských funkcí provozního charakteru.
Kuchař s maturitou Studijní obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek přípravy pokrmů eventuálně i nápojů, avšak se všeobecným přehledem o celé oblasti stravování a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru. Příprava ve studijním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Praktické vyučování je organizováno formou odborného výcviku a odborné praxe.  
Prodavačské práce Příprava zboží k prodeji, vystavení zboží. Ovládání techniky prodeje zboží potravinářského sortimentu. Předvedení zboží zákazníkovi. Vystavení potřebných dokladů spojených s prodejem. Zvládnutí základních úklidových prací.
Prodavač Příprava v oboru prodavač zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Obor prodavač je koncipován jako větvený obor se společným základem a šestnácti zaměřeními. Pro všechna zaměření jsou společné učební osnovy všeobecně vzdělávacích a odborných vyučovacích předmětů kromě zbožíznalství v němž se učební osnova již od 1. ročníku člení na výše uvedená zaměření.
Kuchař   Příprava v oboru kuchař zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Tříletý obor kuchař je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel, avšak se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.
Číšník - Servírka Příprava v oboru číšník - servírka zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Tříletý  obor číšník - servírka je koncipován homogenně jako samostatný obor profesionální přípravy pro úsek obsluhy, avšak se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče, SŠGS Most zavedla elektronickou žákovskou knížku, ve které máte možnost zjistit studijní výsledky Vašich dětí a zároveň je umožněna i komunikace mezi pedagogy a rodiči.
K žákovské knížce se přihlásíte  kliknutím na tento odkaz.
Přístupové kódy Vám budou předány prostřednictvím třídních učitelů.

Virtuální prohlídka školy

Nenajdete-li si čas na návštěvu naší školy na den otevřených dveří, nevadí. Nic není ztraceno, jelikož podrobnou prohlídku můžete abslolvovat přímo zde na našem webu. Pokud máte zájem prohlédnout si naší školu, stačí kliknout zde na virtuální prohlídku školy.


PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE PŘEJDĚTE NA NAŠE

NOVÉ STRÁNKY

WWW.SPSASOSGSMOST.CZ

opvk_logo


 

.

sablony

Projekt UNIV 3

logoun

 Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3. modernizovat proces akreditací

4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše vzdělávací instituce se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Naše škola je členem a partnerem těchto organizací

asoc_cisnik
asociace-sommelieru-cr-logo


akc
hkcr-logo


Zajímavé odkazy

 

Rozvoj vzdělávání

esf

         symbol_logo

          univ


        Univ_deska_mini

logoun

Aktuality

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Název : GASTRO JUNIOR -  BIDVEST CUP 2013/2014 Brno

Datum : 16. 1. 2014 – 18. 1. 2014

Místo konání: Brněnské výstaviště, pavilon P

Vybraní žáci SPŠ a SOŠGS Most, p.o. se ve dnech 16. 1. 2014 – 18. 1.2014 zúčastnili mezinárodní soutěže GASTRO JUNOOR -  BIDVEST CUP 2013/2014 Brno.

Do této soutěže postupují pouze ti nejlepší z celé české republiky. Soutěž má již dvacetiletou tradici a u nás je uznávaná jako nejprestižnější v juniorské kategorii. Na soutěži naši žáci dosáhli vysokých úspěchů.

V oboru číšník – servírka získala Kristýna Kdýrová z K3M po nádherném výkonu stříbrnou medaili, přičemž v regionálním kole získala bronz. Její soutěžní úkol:

a/ Příprava nealkoholického a alkoholického punče po 2 porcích včetně přípravy ozdob         a servisu před zraky hostů.

Pracovní úkol zahrnuje:

- přípravu nealkoholického punče

- přípravu alkoholického punče

 

b/ Jazyková zkouška

komunikace s hostem v jazyce anglickém, německém nebo ruském po skončení

soutěžních úkolů

-       komunikace soutěžícího s použitím mikroportu.

 

Časové limity

Příprava soutěžních úkolů – 15 minut

Provedení soutěžních úkolů – 15 minut

Kristýna si zvolila komunikaci v německém jazyce a velmi dobře obstála.

V oboru kuchař Denis Matej z K3B po krásném výkonu získal zlatou medaili.

Jeho soutěžní úkol  - Příprava 4 porcí moderního teplého pokrmu s přílohami

v časovém limitu 45 minut.

Základní surovinou byla zvěřina (prase divoké – lat.:Sus scrofa). Soutěžící musel pracovat s kýtou bez kosti a hřbetem bez kosti. Obě suroviny byly opracovány v kvalitě kuchyňské úpravy. Každý soutěžící obdržel od technického komisaře cca 480-500 g masa v poměru: 1 díl kýty bez kosti a 1 díl hřbetu bez kosti.

Součástí soutěžního úkolu bylo zapracování dvou tajných surovin ze spotřebního koše, které si soutěžící vylosoval 20 minut před samotnou soutěží.

Oba soutěžící zaslouží veliké uznání za předvedené výkony

a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

 

IMG_0197 IMG_0120 IMG_0093 IMG_0080 IMG_0206

Vánoční jazykové soutěže

Ve dnech 2. a 3. prosince se na naší škole konaly již tradiční jazykové soutěže v německém a anglickém jazyku.  Vzhledem k "ubývajícím" hodinám němčiny se letošní soutěže v němčině sešlo pouze 5 družstev.

V soutěži angličtinářů se naproti tomu utkalo deset družstev. Nejúspěšnějším týmem se trochu nečekaně stalo družstvo B třídy K1M.

Stejně jako v minulých letech se soutěže konaly ve vánočně vyzdobeném "skleníku" a pro soutěžící i porotce bylo připraveno vánoční občerstvení.

Barmanský kurz 2013

V týdnu od 4. do 8.11.2013 se na naší škole, pro zájemce z řad našich žáků, konal další barmanský kurz, opět pod vedením pana Františka Holíka.

kr kr2

spol spol2

zivot

Maturitní zkoušky - praktická část

Od pondělí 22.4.2013 se na naší škole konají praktické maturitní zkoušky tříd K4O a Č4M. 

   P4240956P4220941  P4240962

Soutěž Finanční gramotnost – IV. ročník

V měsících listopad až prosinec 2012 na naší škole již tradičně proběhlo školní kolo soutěže Finanční gramotnost – IV. ročník. Soutěž vychází ze standardů finanční gramotnosti a probíhá pod dohledem Asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s..

Předchozích ročníků se zúčastnilo 108 029 žáků základních a středních škol. Letos se od zahájení 4. ročníku přihlásilo 804 škol a soutěží 48 610 žáků.

Na naší škole se do soutěže zapojily třídy K3O (obchodníci), K4O (obchodníci), K1M (obchodníci) a K2P, Č1A – celkem 51 žáků.

Pořadí školního kola IV. ročníku Finanční gramotnosti:

 1. Chloubová Monika K3O

 2. Pechočová Diana K4O

 3. Rosenkracová Michaela K4O

 4. Hollý Jakub K40

 

okresním kole naši školu reprezentoval tým tvořený kapitánem Jakubem Hollým, který byl naším nejúspěšnějším soutěžícím v minulém ročníku soutěže, Michaelou Rosenkrancovou a Monikou Chloubovou.

 

Po celou dobu trvání okresního kola se náš tým držel na 1. místě. Překonán byl až v prodlouženém termínu soutěže, ale přesto obsadil krásné druhé místo.

 

Výsledky okresního kola:

 1. Místo Střední odborná škola InterDACT s.r.o.

 2. Místo Střední průmyslová škola a střední odborná škola gastronomie a služeb Most

 3. Místo Střední škola diplomacie a veřejné správy, s. r. o.

 4. Místo Podkrušnohorské gymnázium Most, příspěvková organizace

 5. Místo Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,OA,SPgŠ a střední zdravotnická škola Most

Školní, okresní a krajská kola jsou organizována prostřednictvím portálu www.fgsoutez.cz, finálová kola se uskuteční prezenční formou v kongresovém sále České národní banky v Praze.

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Gastro Junior Brno – Bidvest Cup 2012/2013

Ve dnech 17. až 19. ledna 2013 se konalo finále 19. ročníku soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie - MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – Gastro Junior Brno – Bidvest Cup 2012/2013.

Tohoto finále se zúčastnili dva naši žáci: Denis Matej, třída K2P v oboru kuchař a Daniel Močan, třída K2M obor číšník. Žáci to neměli vůbec jednoduché, protože museli tvrdě trénovat, aby zvládli záludnosti a obtížnost soutěžního zadání ve svých oborech a mohli tak absolvovat nejprve regionální kolo, které se konalo v Klánovicích u Prahy. V regionálním kole se ve tvrdé konkurenci dokázali prosadit a umístit se v oboru kuchař ve stříbrném pásmu a v oboru číšník v bronzovém pásmu. To je opravňovalo k postupu na

Tady je čekala ještě větší konkurence nežli před tím, protože v soutěži se sešli nejlepší junioři z celé republiky a zároveň i zahraniční konkurence. V oboru kuchař soutěžilo dohromady 32 nejlepších juniorů. Studenti naši školu velmi dobře reprezentovali Denis Matej se umístil v krásném stříbrném pásmu. Také v oboru číšník byla velmi velká konkurence, zde soutěžilo 30 nejlepších juniorů z celé české republiky a Daniel Močan dokázal získat bronzové pásmo.

Oba žáci zaslouží poděkování za předvedené výkony, ale i uznání, jelikož tlak na soutěžící je opravdu hodně velký a málokdo to dokáže ustát. I přesto jsme dokázali, že můžeme konkurovat i těm nejprestižnějším školám věnujícím se gastronomii v celé České republice. Studentům s přípravou pomáhali učitelé odborného výcviku, Marie Růžičková, Jaroslav Bělohlávek, Jaroslava Bartáková a Ilona Smolová.

Gastrojunior

Bidvest cup 2012/2013

Ve dnech 21.11. a 22.11. proběhlo 2. regionální kolo gastronomické soutěže v Praze - Klánovicích.

Jako každoročně se zúčastnila i naše škola. V oboru kuchař nás reprezentoval žák Denis Matěj z 2. ročníku. Současně s ním se připravovala žákyně 1. ročníku Markéta Mašanská jako náhradník. Na soutěži byla s námi a celý průběh sledovala.

Soutěžním úkolem pro obor kuchař byla příprava 4 porcí moderního, teplého pokrmu s přílohami v časovém limitu 45 min. Základní surovinou byla vepřová pečeně s kostí bez panenky v KU. Součástí soutěžního kola je zapracování tajných surovin ze spotřebního koše, které si soutěžící vylosují 20 min. před samostatnou soutěží.

Za obor číšník nás zastupoval Daniel Molčan z K2M.

Soutěžním kolem pro tento obor byla příprava teplého moučníku s povinným oloupáním jablka a jeho další úpravou pro 2 osoby, včetně servisu, k tomu podávání šumivého vína k teplému moučníku, také včetně servisu.

Oba soutěžící žáci si počínali velmi dobře, což se projevilo na výsledcích.

V oboru kuchař jsme se umístili pro tento den ve stříbrném pásmu, v oboru číšník v pásmu bronzovém. Oba žáci postoupili do celorepublikového kola do Brna.


Soutěž Finanční gramotnost – IV. ročník

V měsících listopad – prosinec 2012 na naší škole již tradičně probíhá školní kolo soutěže Finanční gramotnost – IV. ročník. Soutěž vychází ze standardů finanční gramotnosti a probíhá pod dohledem Asociace finanční a občanské gramotnosti, o.s..

Předchozích ročníků se zúčastnilo 108 029 žáků základních a středních škol. Letos se od zahájení 4. ročníku přihlásilo již 598 škol a soutěží 15 879 žáků.

Na naší škole se soutěže účastní třídy K3O (obchodníci), K4O (obchodníci), K1M (obchodníci) a K2P.

 

Barmanský kurz 2012

Fotky z letošního barmanského kurzu jsou ke shlédnutí ZDE.

„Sokrates“

Ve dnech ll. a l2. listopadu se konal ve sportovní hale v Mostě už 11 .ročník vzdělávacího veletrhu „Sokrates“.

Veletrh má pomoci dětem, kteří končí školní docházku, s výběrem střední školy. Akce se tentokrát poprvé zúčastnily instituce ze Saska. Naše škola se nejen představovala, ale i zajišťovala občerstvení pro vystavovatele.

Akce se zúčastnili žáci: Č3K – Tomeček Martin, Synek Dominik, Č4M – Kysilková Veronika, Č2K – Hurtová Petra a učitelé OV (Benešová, Smolová, Bozděchová, Bartáková, Růžičková).

Věra Bozděchová

http://img5.rajce.idnes.cz/d0503/7/7376/7376460_1d17c4a4dbe5a7341d5242047b45c687/images/IMG_4961.jpg?ver=0

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - ŠKOLNÍ KOLO

Dne 7. listopadu 2012 se konalo školní kolo olympiády v ČJL. Zúčastnilo se 28 žáků z maturitních tříd. V první části museli studenti vyřešit mluvnické úkoly, ve druhé části pak napsat slohovou práci.

Vzhledem k tomu, že došlo ke spojení naší školy se Střední průmyslovou školou v Mostě, do okresního kola postoupí dva vybraní studenti za obě školy.

3.9.2012

Zahájení školního roku 2012/2013

Nový školní rok byl zahájen na naší škole tradičně v 8:00 ve školní jídelně projevem paní ředitelky PaedDr. Hany Praženicové. Stejně tradičně bylo poté nově nastupujícím žákům představeno vedení školy a její ostatní pedagogičtí pracovníci a po přečtení jmenných seznamů třídními učiteli byli žáci rozděleni a odvedeni do svých nových tříd. Netradiční bylo ovšem to, že počínaje tímto školním rokem, po sloučení obou škol, byli na tomto zahájení uvítáni i nově nastupující žáci Střední průmyslové školy. Přejeme všem úspěšný školní rok 2012/2013.

P9030513 P9030512 P9030516 
P9030519

Dobrý list Hospodářské komory

Ve středu 27.6.2012 bylo sedm našich žáků oceněno Dobrým listem Hospodářské komory. Níže jmenovaní si toto ocenění vysloužili svými studijními výsledky a svou aktivní účastí na dalších akcích školy, které souvisejí s přípravou na budoucí povolání.

Dobrý list HK obdrželi: Lucie Horvátová, Petr Lifka, Jakub Vostrý, Romana Eflerová, Magdalena Lachová, Karolína Marková a Miroslav Smékal.

   


V pondělí 7.5.2012 byli oceněni vítězové soutěže v německém jazyce vyhlášené u příležitosti 100. výročí Karla Maye. Na prvním místě se umístily Iveta Holubová a Lucie Fabianová z Č3M, na 2. místě pak Karla Waicenbauerová z K2O a konečně na místě třetím Kristýna Kdýrová z K1M.

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Dne 10.5. 2012 se uskutečnil již tradiční turnaj v sálové kopané. Turnaje se zúčastnily 2 týmy tříd SS2, Č2K a tým Stará garda.

Vítězem se jednoznačně stal tým třídy SS2, který soupeře rozdrtil celkem šesti góly a sám žádný neinkasoval.

Doufáme, že v příštím šk. roce se najde více příznivců sálové kopané, kteří vyzvou Starou gardu na souboj!

Kroužek sálové kopané se koná každý čtvrtek od 14.15hod v tělocvičně.

 

Sestavy týmů:

 1. místo SS2: Pavel Piskač, Jiří Křeček, Dominik Tříletý, Václav Bartoška, Michal Šulo

 2. místo Stará garda: Jan Berka, Václav Melko, Jiří Kuneš, Petr Kuneš, Jan Horák

 3. místo Č2K: Lukáš Christoph, Pavel Jager, Jakub Schuchardt, Dominik Synek a Josef Klinkera ( E1A )

 

Výsledky:

 

SS2

Č2K

SG

Body

Skóre

Pořadí

SS2

x

4:0

2:0

6

6:0

1.

Č2K

0:4

x

2:2

1

2:6

3.

SG

0:2

2:2

x

1

2:4

2.

 

Projekt  RECYKLOHRANÍ

Naše škola je již třetím rokem zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ.

Program Recyklohraní  nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochranně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče.

Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.

Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v loňském roce

vytřídili:

43 ks televizí                   18 ks monitorů               552 kg drobných spotřebičů

uspořili:

22,63 MWh elektřiny                 1 103,06 l ropy       98,90 m3 vody

snížili:

Emise skleníkových plynů o 4,93 t CO2 ekv. , a produkci nebezpečných odpadů 19,65 t.

I nadále můžete odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče paní učitelce Ing. Romaně ERNESTOVÉ .

rec

ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST

Studenti Jakub Hollý (O3), Magdalena Lachová a Jana Šatrová (obě O4) převzali od paní ředitelky diplomy za umístění ve školním kole. Všichni tři vytvořili tým pro okresní kolo, v kterém obsadili 5.místo.FG

 Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Jarní kuchařská soutěž Plzeň

 

Dne 18.4.2012 jsme se zúčastnili Jarní kuchařské soutěže v Plzni. Soutěž byla určena pro žáky z Odborných učilišť a Praktických škol. Naši školu reprezentovali žáci Jakub Vostrý a Jakub Demeter ze třídy Z3.

Podmínkou soutěže bylo splnit tři zadané úkoly: 1.)  jarní netradiční kanapky, 2.) plněnou zeleninu a 3.)  přípravu stolu v libovolném stylu.

Umístili jsme se na 9 místě s počtem bodů 229.První měli 253bodů.Soutěže se zúčastnilo 18 škol.

 

Jakubům  gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

plz

 

VII.ročník soutěže odborných dovedností - Prodavač 2012 v Ústí nad Labem

Dne  18.dubna 2012 se dovednostní soutěže pro prodavače za naši školu zúčastnily Lucie Horváthová z Č3P a Eva Žoltáková z K1P. Obě se umístily na 5. místě.

Soutěžily v těchto disciplínách :

I.ročníky – vzorky zboží, balení zboží, cizí jazyk, obchodní počty, zbožíznalství, EU, obchodní provoz.

III.ročníky – vzorky zboží, aranžování, práce na kontrolní pokladně, vážení, balení zboží, propagace, cizí jazyk, EU, EO +OP, zbožíznalství, obchodní počty.

zoltakova  horvathova

 

11.dubna 2012 navštívili studenti naší školy divadelní představení pořádané v rámci 2.ročníku festivalu mladých profesionálních divadel YOUNG FOR YOUNGNeklan.cz aneb Ze starých pověstí českých. Vtipnou interpretaci pověsti o jednom z bájných potomků legendárních Přemysla a Libuše – Neklana připravil pro Naivní divadlo tým mladých tvůrců z pražské DAMU v čele s talentovaným režisérem Jakubem Vašíčkem.

13. dubna 2012 navštívily třídy E1 a E3 maňáskovou grotesku podle románu Alexandra Dumase Tři mušketýři. Inscenace získala na XXVI. Skupově Plzni v r. 2006 pět cen z deseti včetně dalších ocenění.

 

12.ROČNÍK VELIKONOČNÍ LAŤKY

Dne 3.dubna 2012 se konal již 12.ročník Velikonoční laťky ve skoku vysokém. Naši školu reprezentovali Šárka KAŽIMÍROVÁ, která v kategorii dívek obsadila vynikající 1.místo s výkonem 140cm a v kategorii chlapců František TŮMA, který dosáhl výkonem 162cm na pěkné 5.místo.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

.

Olympiáda v českém jazyce

21.3.2012 proběhne okresní kolo Olympiády v českém jazyce – naši školu po úspěchu ve školním kole budou reprezentovat Denisa TROJANOVÁ( K4M), Veronika RAINDLOVÁ (O4S) a náhradnice Petra SVOBODOVÁ (K4M).

 

Finanční gramotnost

fin_gr

Dne 1.3. 2012 se třídy O4S, Č2K, K1P zúčastnily besedy na téma Finanční gramotnost. Dozvěděly se podrobnější informace, jak a kam investovat peníze a co všechno je třeba zvažovat při nakládání s penězi.

  

Soutěž Finanční gramotnost

V týdnu od 1.3. do 5.3.2012 na naší škole proběhlo školní kolo v soutěži Finanční gramotnost. Zúčastnily se třídy O2, O3 a O4. Vzhledem k tomu, že soutěž byla prodloužena, tak na výsledky ještě netrpělivě čekáme 

Ples

ples

Dne 17. 2. 2012 nastal dlouho očekávaný den pro studentky a studenta třídy O4 – konal se jejich Maturitní ples, který se opravdu vydařil. Studentky do svého plesu, který je jedním z prvních krůčků k dospělosti,investovaly spoustu času i energie, což bylo na kvalitní organizaci rozhodně znát. V programu plesu nechyběl proslov paní ředitelky, studentů, předtančení inspirované filmem Holky z porcelánu a úchvatný taneček „jezeďaček“ z filmu Slunce, seno …… . Překvapením pro všechny určitě bylo vyhlášení královny plesu, kterou se stal jediný přítomný chlapec Honza Horák, korunka mu každopádně slušela  . Svým vystoupením nezklamal kouzelník Richard Nedvěd, kterého si maturanti pozvali. Spokojenost u maturantů vyvolala i finanční částka, kterou vydražili za čtyřpatrový dort. Všechny návštěvníky potěšila i na ceny bohatá bonbonková soutěž.

Tímto mají maturanti svůj ples za sebou a teď už nezbývá nic jiného, než jim popřát pevné nervy při skládání zkoušek dospělosti a šťastnou ruku při tahání maturitních otázek 

  

Basket

Ve dnech 21.2.2012 a 28.2.2012 se v tělocvičně SŠGS Most konalo Okresní kolo basketu pořádaného SVČ Most.

Výsledkové listiny:

Kategorie dívky 21. 2. 2012

ŠKOLY

Gym. Litvínov

SŠDVS

VOŠ,AO,SPGŠ aSZŠ

SSGŠ

SOŠPO Most

Body

Skóre

Umístění

Gym. Litvínov

28:0

6:11

22:0

11:0

7

67:20

2

SŠDVS

0:28

0:12

4:2

4:10

5

8:52

4

VOŠ,AO,SPGŠ aSZŠ

11:6

12:0

23:2

16:6

8

62:14

1

SSGŠ

0:22

2:4

2:23

2:16

4

6:65

5

SOŠPO Most

9:11

10:4

6:16

16:2

6

41:33

3

 

Kategorie chlapci28. 2. 2012

ŠKOLY

SŠGS

SŠDVS

SPŠ

SCHOL. HUMAN.

VOŠ,AO,SPGŠ aSZŠ

Body

Skóre

Umístění

SŠGS

3:10

8:12

9:7

5:6

5

25:35

4

SŠDVS

10:3

3:16

5:4

1:11

3

19:34

3

SPŠ

12:8

16:3

14:3

18:12

8

60:26

1

SCHOL. HUMAN.

7:9

4:5

3:14

9:13

4

23:41

5

VOŠ,AO,SPGŠ aSZŠ

6:5

11:1

12:18

13:9

7

42:33

2

 

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy!

basket1 basket2

Mezinárodní soutěž Gastro junior 2012

Ve dnech 28.2.- 1.3.2012 se v Brně konala mezinárodní soutěž Gastro junior 2012. Do Brna z naší školy postoupili Petr PREJZEK z Č3M - obor číšník, který se umístil ve stříbrném pásmu a Bronislav VILHELM z K4M – obor kuchař, který získal diplom za účast v soutěži. Touto cestou děkujeme za reprezentaci školy.

prejzek1 prejzek2

16.2.2012
Věnujte prosím pozornost změnám v Přijímacím řízení, týkají se především organizačního zabezpečení a to u oborů Prodavačské práce a Stravovací a ubytovací služby.